วัดพระสิงห์เชียงราย

ที่อยู่     ถนนสิงหไคล            

             ตำบลเวียง   อำเภอเมือง           

             จังหวัดเชียงราย            

             57000

โทร       053-711735 , 053-744523

แฟกซ์   053-744523

Advertisements